Franciszek Krengelewski

Imię i nazwisko: Franciszek Krengelewski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 13 Grudziadz

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Grudziadz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)