Franciszek Michalik

Imię i nazwisko: Franciszek Michalik
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)