Franciszek Szlachcic

Imię i nazwisko: Franciszek Szlachcic
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 36 Chrzanow

Tytul/stopien naukowy: inz. metalurg

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 36 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. metalurg (Tytul/stopien naukowy)