Halina Kilis

Imię i nazwisko: Halina Kilis
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Halina Kilis - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 56 Opole

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)