Henryk Jablonski

Imię i nazwisko: Henryk Jablonski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Henryk Jablonski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Henryk Jablonski - I kadencja 1952 - 1956
- Henryk Jablonski - II kadencja 1957 - 1961
- Henryk Jablonski - III kadencja 1961 - 1965
- Henryk Jablonski - IV kadencja 1965 - 1969
- Henryk Jablonski - V kadencja 1969 - 1972
- Henryk Jablonski - VII kadencja 1976 - 1980
- Henryk Jablonski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Henryk Jablonski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 56 Opole

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk historycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 56 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk historycznych (Tytul/stopien naukowy)