Henryk Maciolek

Imię i nazwisko: Henryk Maciolek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 48 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: dr weterynarii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr weterynarii (Tytul/stopien naukowy)