Henryk Stawski

Imię i nazwisko: Henryk Stawski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Henryk Stawski - VII kadencja 1976 - 1980
- Henryk Stawski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 80 Zielona Gora

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii i prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 80 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii i prawa (Tytul/stopien naukowy)