Henryk Stefanik

Imię i nazwisko: Henryk Stefanik
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 42 Krasnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Krasnik (Okreg wyborczy)