Henryk Szafranski

Imię i nazwisko: Henryk Szafranski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Henryk Szafranski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Henryk Szafranski - III kadencja 1961 - 1965
- Henryk Szafranski - IV kadencja 1965 - 1969
- Henryk Szafranski - V kadencja 1969 - 1972
- Henryk Szafranski - VII kadencja 1976 - 1980
- Henryk Szafranski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego

Okreg wyborczy: 72 Pruszkow

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Pruszkow (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)