Henryk Zielinski

Imię i nazwisko: Henryk Zielinski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Henryk Zielinski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 24 Gliwice

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. inz. chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)