Ignacy Dziadek

Imię i nazwisko: Ignacy Dziadek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 72 Pruszkow

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Pruszkow (Okreg wyborczy)