Jan Malinowski

Imię i nazwisko: Jan Malinowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Jan Malinowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)