Jan Szczepanski

Imię i nazwisko: Jan Szczepanski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Jan Szczepanski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Szczepanski - VII kadencja 1976 - 1980
- Jan Szczepanski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. socjologii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. socjologii (Tytul/stopien naukowy)