Janina Makowska

Imię i nazwisko: Janina Makowska
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)