Jerzy Dominski

Imię i nazwisko: Jerzy Dominski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Jerzy Dominski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jerzy Dominski - III kadencja 1961 - 1965
- Jerzy Dominski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jerzy Dominski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 13 Grudziadz

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Grudziadz (Okreg wyborczy)