Jerzy Zasada

Imię i nazwisko: Jerzy Zasada
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Jerzy Zasada - VII kadencja 1976 - 1980
- Jerzy Zasada - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 57 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)