Jozef Buzinski

Imię i nazwisko: Jozef Buzinski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Jozef Buzinski - VII kadencja 1976 - 1980
- Jozef Buzinski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 53 Olsztyn

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Olsztyn (Okreg wyborczy)