Jozef Pinkowski

Imię i nazwisko: Jozef Pinkowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Jozef Pinkowski - V kadencja 1969 - 1972
- Jozef Pinkowski - VII kadencja 1976 - 1980
- Jozef Pinkowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 68 Ciechanow

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 68 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)