Jozef Rodzik

Imię i nazwisko: Jozef Rodzik
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Wewnetrznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)