Leon Janczak

Imię i nazwisko: Leon Janczak
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Leon Janczak - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Janczak - III kadencja 1961 - 1965
- Leon Janczak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 49 Sieradz

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Sieradz (Okreg wyborczy)