Leszek Strycharski

Imię i nazwisko: Leszek Strycharski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Leszek Strycharski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)