Ludwik Janczyszyn

Imię i nazwisko: Ludwik Janczyszyn
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Ludwik Janczyszyn - VII kadencja 1976 - 1980
- Ludwik Janczyszyn - VIII kadencja 1980 - 1985
- Ludwik Janczyszyn - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: wiceadmiral

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z wiceadmiral (Tytul/stopien naukowy)