Maria Grzelka

Imię i nazwisko: Maria Grzelka
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Maria Grzelka - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Okreg wyborczy: 5 Lodz-Baluty

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Lodz-Baluty (Okreg wyborczy)