Maria Lopatko

Imię i nazwisko: Maria Lopatko
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw II

Tytul/stopien naukowy: dr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw II (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)