Marian Gorski

Imię i nazwisko: Marian Gorski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: prof. dr medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr medycyny (Tytul/stopien naukowy)