Marian Miesowicz

Imię i nazwisko: Marian Miesowicz
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Marian Miesowicz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 4 Krakow

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab.

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. (Tytul/stopien naukowy)