Michal Kolanowski

Imię i nazwisko: Michal Kolanowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Michal Kolanowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 34 Koszalin

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Koszalin (Okreg wyborczy)