Mieczyslaw Kaczor

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Kaczor
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Kaczor - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 62 Jaroslaw

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Jaroslaw (Okreg wyborczy)