Mieczyslaw Marzec

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Marzec
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Marzec - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Mieczyslaw Marzec - III kadencja 1961 - 1965
- Mieczyslaw Marzec - IV kadencja 1965 - 1969
- Mieczyslaw Marzec - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 70 Otwock

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Otwock (Okreg wyborczy)