Mieczyslaw Rakowski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Rakowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Rakowski - VII kadencja 1976 - 1980
- Mieczyslaw Rakowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 80 Zielona Gora

Tytul/stopien naukowy: dr nauk historycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 80 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk historycznych (Tytul/stopien naukowy)