Mieczyslaw Rog-Swiostek

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Rog-Swiostek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - IV kadencja 1965 - 1969
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - V kadencja 1969 - 1972
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - VII kadencja 1976 - 1980
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 73 Siedlce

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)