Miroslaw Zurek

Imię i nazwisko: Miroslaw Zurek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Miroslaw Zurek - IV kadencja 1965 - 1969
- Miroslaw Zurek - V kadencja 1969 - 1972
- Miroslaw Zurek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 53 Olsztyn

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)