Piotr Stefanski

Imię i nazwisko: Piotr Stefanski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Piotr Stefanski - VII kadencja 1976 - 1980
- Piotr Stefanski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Piotr Stefanski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 67 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)