Regina Maciejewska

Imię i nazwisko: Regina Maciejewska
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 66 Stargard Szczecinski

Tytul/stopien naukowy: inz. budownictwa ladowego

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. budownictwa ladowego (Tytul/stopien naukowy)