Rudolf Szura

Imię i nazwisko: Rudolf Szura
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Rudolf Szura - IV kadencja 1965 - 1969
- Rudolf Szura - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 32 Ostrowiec Swietokrzyski

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Ostrowiec Swietokrzyski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)