Stanislaw Ciosek

Imię i nazwisko: Stanislaw Ciosek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Stanislaw Ciosek - VII kadencja 1976 - 1980
- Stanislaw Ciosek - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)