Stanislawa Karna

Imię i nazwisko: Stanislawa Karna
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 10 Augustow

Tytul/stopien naukowy: mgr zootechnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Augustow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr zootechnik (Tytul/stopien naukowy)