Stefan Beldycki

Imię i nazwisko: Stefan Beldycki
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 53 Olsztyn

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Olsztyn (Okreg wyborczy)