Tadeusz Bejm

Imię i nazwisko: Tadeusz Bejm
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)