Tadeusz Komsta

Imię i nazwisko: Tadeusz Komsta
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)