Tadeusz Pyka

Imię i nazwisko: Tadeusz Pyka
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Tadeusz Pyka - VII kadencja 1976 - 1980
- Tadeusz Pyka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: dr hab. nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr hab. nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)