Tadeusz Rudolf

Imię i nazwisko: Tadeusz Rudolf
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Tadeusz Rudolf - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 30 Kielce

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)