Tadeusz Skwirzynski

Imię i nazwisko: Tadeusz Skwirzynski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Tadeusz Skwirzynski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 14 Torun

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 14 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)