Walenty Kolodziejczyk

Imię i nazwisko: Walenty Kolodziejczyk
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Walenty Kolodziejczyk - VII kadencja 1976 - 1980
- Walenty Kolodziejczyk - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 59 Leszno

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 59 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)