Wieslaw Sadowski

Imię i nazwisko: Wieslaw Sadowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Wieslaw Sadowski - V kadencja 1969 - 1972
- Wieslaw Sadowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)