Wladyslaw Szczepanski

Imię i nazwisko: Wladyslaw Szczepanski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Wladyslaw Szczepanski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 73 Siedlce

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. nauk technicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)