Zdzislaw Rak

Imię i nazwisko: Zdzislaw Rak
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 39 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)