Zdzislaw Zandarowski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Zandarowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Zdzislaw Zandarowski - VII kadencja 1976 - 1980
- Zdzislaw Zandarowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 52 Ilawa

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Ilawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)