Zofia Ladynska

Imię i nazwisko: Zofia Ladynska
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Zofia Ladynska - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 72 Pruszkow

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Pruszkow (Okreg wyborczy)