Zygmunt Surowiec

Imię i nazwisko: Zygmunt Surowiec
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Zygmunt Surowiec - V kadencja 1969 - 1972
- Zygmunt Surowiec - VII kadencja 1976 - 1980
- Zygmunt Surowiec - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zygmunt Surowiec - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 60 Ostrow Wielkopolski

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 60 Ostrow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)